Policy.gif (1917 bytes)
 


Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Jämtlands län

Jämtlands län har väldigt goda vindresurser framför allt i fjällområdena. Detta har uppmärksammats på senare år vilket lett till ett ökat intresse för vindkraft och en ökande tillströmning av ansökningar om byggnadstillstånd. En försöksanläggning har uppförts på Rodovålen i Härjedalen och flera ansökningar väntar på beslut.

Länsstyrelsens expertområde för samhällsplanering har tagit initiativ till en vindkraftpolicy för att skapa planmässiga förutsättningar på regional nivå för en vindkraftutbyggnad. Policyn har utarbetats inom projektet "Rumslig planering för vindkraftutbyggnad" där AD arkitektkontor svarat för projektledningen och underlaget till Länsstyrelsens policy. Projektet har finansierats med EU-medel inom mål 6 åtgärd 3:8, med Länsstyrelsen, Kommunförbundet och Länsarbetsnämnden som delfinansiärer.

Policyn går att ladda ner från Länsstyrelsens webbplats, klicka på bilden för att komma dit!

Rodoval.jpg (12364 bytes)
Vindkraftverk på Rodovålen i Härjedalen