SVENSTAVIKS SPORTHALL, SVENSTAHALLEN
Nybyggnad

Uppdragsgivare: Bergs hyreshus och Trångsvikens bygg AB
Bruttoarea:
C:a 1700 m2
Byggnadsår: 2018

Sporthallen ligger inom skolområdet i Svenstavik och inrymmer planer för handboll, futsal och innebandy. Hallen bygger på en konceptlösning från AIX arkitekter. En i stort sett identisk hall uppfördes några år innan i Strömsund, Engconhallen. Omklädnings- och duschutrymmen har en något justerad utformning i Svenstahallen.

Projektet upphandlades som en totalentreprenad vilken utfördes av Trångsvikens bygg AB.