VÄSTRA STATION, ÖSTERSUND
Underhållsåtgärder

Uppdragsgivare: Östersunds kommun
Bruttoarea:
C:a 150 m2
Byggnadsår: 1888, 2012

Västra station uppfördes 1888 som en sekundär station till stadens centralstation och bestod ursprungligen av två byggnader, en på var sida om spåret. En av byggnaderna revs dock i början på 1970-talet efter att stationsverksamheten lagts ner. I dag ägs byggnaden av Östersunds kommun och används som servicebyggnad för verksamheten i hamnen och inrymmer förråd och toaletter.

Det är en liten byggnad, men med ett väldigt kraftfullt fasaduttryck mot Sjötorget. Fasaden domineras av två stora trappor med gavelställda skärmtak, sk frontespiser, vilka bärs av rustika pelare förankrade i trappornas vilplan. De övriga fasaderna utgörs av pelararkader. Arkaden mot spårsidan har av äldre bilder att döma tillkommit på senare tid då delar av byggnaden revs.

Uppdraget omfattade förslag till utvändiga underhållsåtgärder. Fasad, fönster och dörrar var stort behov av målning. De flesta fönstren var dessutom täckta med masoniteskivor, vilket gav byggnaden ett förfallet intryck. Virket i fönstren var dock i bra skick. Delar av trappräckena saknades och det fanns ett antal sprickor i arkadernas pelare framför allt mot spåret.

De sämsta delarna av fasadpanelen byttes ut och nya trappräckräcken tillverkades med de ursprungliga som förebild. De skadade delarna i pelarna byttes ut. Fönster och dörrar renoverades och i dag är byggnaden i betydligt bättre skick än tidigare.