GYMNASTIK OCH AKROBATIKHALL
Nybyggnad, ingår i Östersunds nya arena

Uppdragsgivare: Östersundsgymnasterna
Bruttoarea:
C:a 2000 m2
Byggnadsår: 2012

Projektet utgör en del av Östersunds nya arena och inrymmer redskap för artistisk gymnastik, trampolin och truppgymnastik. Föreningen Nysnö, som även bedriver vinter-akrobatik i kommunen, får tillräcklig takhöjd med fästen för trapetser, band och rep och ser många möjligheter till utveckling genom samarbetet med gymnastikföreningarna.

Illustrationerna är idéskisser till hur hallen kan se ut, utrustad med redskap för de olika aktiviteterna. Bilderna, som är klickbara, är renderade i Abvent Artlantis R.

 

Vy över hallen

Bommar


Tumbling Barrar Barrar och bommar Trampoliner