FÖRSKOLA
MYRVIKEN

MÖTESPLATSEN
ÖSTERSUND

GRUPPBOSTAD
NEDRE TORVALLA
BRÄNNAGÅRDEN
HÖGARNA
LSS-boende, Brittsbo Marieby förskola Elevbostäder Gruppbostad

GRUPPBOSTAD
BRITTSBO

FÖRSKOLA
MARIEBY

ELEVBOSTÄDER
OMBYGGNAD
GRUPPBOSTAD
FRÖSÖN
Gruppbostad Gruppbostad    
GRUPPBOSTAD
NEDRE TORVALLA
GRUPPBOSTAD
ÖVRE TORVALLA