Deloitte, etapp 3 Tullhuset
RIKSHEMS
ÖSTERSUNDSKONTOR
BERGS KOMMUN
IT-AVDELNINGEN
DELOITTE, ETAPP 3 TULLHUSET
Deloitte Motboken Ombyggnad av kontor i Östersund  
DELOITTE MOTBOKEN KOPPARHUSET