HUVUDENTRÉ
Om- och tillbyggnad av huvudentré

Uppdragsgivare: Bräcke kommun
Bruttoarea: C:a 700 m2
Byggnadsår: 2000

Projektet omfattade en mindre tillbyggnad med en gemensam entréhall för Bräcke kommun och Folkets hus, samt ombyggnad av därtill angränsande utrymmen. Syftet var att skapa en mera representativ och rymligare entré samt att underlätta kommunikationerna mellan byggnaderna.

De befintliga byggnaderna är uppförda i tegel under olika tids- och stilperioder, från 40-talets funktionalism till åttiotalets modernism, varför tillbyggnaden var tänkt som en arkitektoniskt "neutral" volym med stora glasytor.

 

Utstallning.gif (23200 bytes)
Utställning


Entréfasad