KONTORSLOKALER, KLÖVSJÖ
Ombyggnad av affärslokaler till kontor

Uppdragsgivare: Bergs hyreshus AB och JG Bygg AB
Bruttoarea:
c:a 700 m2
Byggnadsår: 1970-tal

Byggnaden är belägen i centrala Klövsjö och inrymmer lokaler i suterrängvåningen och bostäder i över planet. Huset har byggts om och till några gånger under årens lopp för olika hyresgäster. Fastighetsägarens ambition är att rusta upp och anpassa byggnaden för befintliga och nya hyresgäster. En ny hyresgäst är "Kollektivet" – en så kallad coworking-hubb med fasta och flexibla kontorsplatser.

Ombyggnaden av lokalerna medför också en ny infrastruktur för el, tele och VVS. Arbetet med ombyggnaden påbörjades 2022 och flyttades in under hösten 2023