BARBERAREN 6, ÖSTERSUND
Ombyggnad av äldre industribyggnad till kontorslokaler

Uppdragsgivare: Rut Odéns fastigheter AB
Bruttoarea:
c:a 700 m2
Byggnadsår: 1800-tal

Fastigheten är belägen i centrala Östersund och inrymmer en trevånings fd industribyggnad uppförd i tegel daterad till 1902 och en tvåvånings timmerbyggnad daterad till slutet av 1800-talet. Bägge byggnaderna har stått oanvända under en längre tid och är i dåligt skick till vissa delar. Fastighetsägarens ambition är att rusta upp byggnaderna för att användas som kontor.