REKTORN 12, ÖSTERSUND
Ombyggnad av kontorslokaler för Rikshem

Uppdragsgivare: RIKSHEM I ÖSTERSUND
Bruttoarea:
C:a 320 m2
Byggnadsår: 1960, 2016

Rikshems nya Östersundskontor är centralt beläget i en byggnad uppförd på 1960-talet. Projektet innebar en genomgripande ombyggnad och renovering av två av husets våningar. Lokalerna består av öppna arbetsplatser i nedre planet och gemensamma lokaler, som sammanträdesrum och personalutyrmmen, i övre planet. Samtliga rum har fått nya ytskikt.

Lokalerna har försetts med en helt ny infrastruktur för el och VVS som uppfyller dagens krav, vilket ställde höga krav på samordning, pga den begränsade rumshöjden.

Skissarbete och projektering genomfördes enligt en snäv tidsplan under försommaren 2016.