BERGSVIKEN 4:36, SVENSTAVIK
Ombyggnad av kontorslokaler för Bergs kommun, IT-avdelningen

Uppdragsgivare: BERGS HYRESHUS
Bruttoarea:
C:a 155 m2
Byggnadsår: 1949, 2015

Bergs kommuns IT-avdelning inryms i kontorslokaler på fastigheten Bergsviken 4:36, granne med Bergs kommuns förvaltningsbyggnad. Lokalerna ligger i en byggnad som är uppförd 1949 som inrymmer bostäder och lokaler. Ursprungligen inrymde lokalerna Svenstaviks BB, men har byggts om på senare år och inrymde före ombyggnaden ett antal kontorsrum med biutrymmen.

Projektet innebar en viss ombyggnad, med så få åtgärder som möjligt, och förnyelse av samtliga ytskikt. Lokalerna består av arbetsplatser i cellkontor, sammanträdesrum samt biutrymmen. Lokalerna har delvis försetts med en ny infrastruktur för el och VVS och ett nytt fläktrum. Fönster i fasader mot öster och söder är försedda med markiser för solavskärmning.

Ombyggnaden utfördes som en generalentreprenad under 2015.