KV MYRTEN 5, ÖSTERSUND
Tillbyggnad av kontorsbyggnad

Uppdragsgivare: Diös
Bruttoarea:
C:a 450 m2
Byggnadsår: 2013

Projektet är den tredje etappen i "förädlingen" av fastigheten och innebär att lokalerna tillförs en yta på c:a 450 m2. Tillbyggnaden innebär även att kommunikationen i byggnaden förbättras tack vare att flygelbyggnadernas kontorslokaler länkas samman.

Förutsättningen för tillbyggnaden var att den skulle utföras i betongelement. Den är något högre än flygelbyggnaderna och inskuren i takfoten. Betongelementen ansluts mot de befintliga huskropparna med partier klädda med träpanel. Fönstren har samma proportioner som i den befintliga byggnaden, men sitter som "hål i mur" i betongelementen.

Tillbyggnaden har getts en något friare planform än den befintliga byggnaden med kontorsarbetsplatser längs fasaderna och ett i centralt beläget konferensrum i bägge våningarna..

Projektet genomförs under 2013

  Fasad mot Allégatan