TULLKAMMAREN 1, ÖSTERSUND
Ombyggnad av kontorslokaler för Sametinget

Uppdragsgivare: ÖSTERSUNDS KOMMUN
Bruttoarea:
C:a 320 m2
Byggnadsår: 2011

Tullhuset uppfördes 1887-1889 och är i två plan med källare. Det är en gedigen byggnad med tegel i såväl fasader som i bärande väggar. Källaren är i uppförd i natursten. Byggnaden är q-märkt.

Projektet innebär att vinden byggs om för att möta hyresgästens krav på större och mera ändamålsenliga lokaler. I den norra vinden som är ombyggd sedan tidigare skapas flera kontorsrum. Den södra kallvinden, som i dag används som förråd, byggs om till kontorslokaler.

Kallvinden förses till stora delar med en helt ny infrastruktur för el och VVS.

Projektet genomförs under 2011