KV MYRTEN 5, ÖSTERSUND
Ombyggnad till kontor

Uppdragsgivare: FABÖS
Bruttoarea:
C:a 3200 m2
Byggnadsår: 2007

Byggnaden uppfördes av Jämtlands läns landsting på 70-talet som studenthem och byggdes om till undervisningslokaler på 90-talet. Byggnaden består av två långa flygelbyggnader, vilka länkas samman av en mittlänk med gemensamma utrymmen.

Projektet innebär att huset byggs om till kontorslokaler för Deloitte i Östersund, med en personal på c:a 100 personer. En ny representativ huvudentré och konferensutrymmen skapas i en tillbyggnad i anslutning till mittlänken. Flyglarna inreds som kontor, med i huvudsak öppen planlösning. De största ombyggnadsåtgärderna genomförs mittlänken, där foajén med receptionen inryms i gamla storköket, medan åtgärderna i flyglarna är mera begränsade.

Huset förses till stora delar med en helt ny infrastruktur för el och VVS.

Projektet genomfördes under hösten 2007. 

  Fasaddetalj Balkonger Mot Fritzhemsgatan
  Lobby