KV MOTBOKEN I ÖSTERSUND
Ombyggnad av kontors- och tryckerilokaler

Uppdragsgivare: FABÖS
Bruttoarea:
C:a 4200 m2
Byggnadsår: 2004-2007


Fastigheten är belägen i centrala Östersund.

Byggnaden uppfördes på 1940-talet för Länstidningen, och inrymde då även lägenheter samt butikslokaler. Under årens lopp har huset genomgått ett antal om- och tillbyggnader, bl.a. på 80-talet och 90-talet, då huset renodlades som tidningsbyggnad.

Efter att Länstidningen flyttat har samtliga våningsplan succesivt byggts om för nya hyresgäster. Huset har även moderniserats vad gäller tekniska installationer och bl.a. försetts med nytt ventilationssystem och nya fläktrum.
Hiss har installerats för att förbättra tillgängligheten.

Projektet har pågått sedan 2004 och fortlöper under 2008

 

Tryckeri
Ombyggnad av tryckeri
Tryckeriet
Ombyggnad av tryckeriExteriör mot Rådhusgatan