KONTORSLOKALER I ÖSTERSUND
Ombyggnad

Uppdragsgivare:
Amplion fastigheter, Helen Olausson
Bruttoarea: C:a  350 m2
Byggnadsår: 2001

Lokalerna är belägna i en kontors- och affärsbyggnad i centrala Östersund och inrymde tidigare kontor för en av stadens banker. Ombyggnaden omfattade en anpassning av lokalerna för ett IT-företag, vilket bl.a. innebar  en förändrad rumsindelning där några av kontorsrummen slogs samman till ett mindre kontorslandskap. Övriga kontorsrum har försetts med glaspartier mot korridoren för att skapa större öppenhet. Lokalerna färgsattes i samråd med personalen.