Policy.gif (1917 bytes)


Uppdrag: Uppmätning av bostadshus i Skyttmon, Ragunda k:n
Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Jämtlands län


Skyttmon är en liten by belägen i östra Jämtland som är känd för sina ståtliga träbyggnader. Uppdraget omfattade uppmätning av fasaderna på två fastigheter. Byggnaderna är uppförda i seklets början och har vackra snickeriarbeten, framför allt kring balkonger och entréer. För att få ritningarna så exakta som möjligt gjordes ritningsarbetet i CAD. Uppmätningarna kompletterades med fotografier vilka scannades in och "digitaliserades" i CADprogrammet.

Nedanstående fasad kan hämtas som pdf-fil för utskrift i A4-format. Klicka på bilden. För att öppna PDF-filer krävs Adobe Acrobat reader, vilket är ett gratisprogram som kan hämtas på Adobes hemsida.

miljöb4liten.jpg (18661 bytes)
Detaljer på veranda

Rodoval.jpg (12364 bytes)
Fönsteromfattning