KYRKOINVENTERING


Uppdragsgivare: Jämtlands läns museum


Uppdraget omfattade statusinventering av c:a 35 kyrkor i Jämtlands län, Härnösands stift. Arbetet pågick under tre etapper med början 2004 och omfattade kyrkor i Bräcke, Härjedalen, Strömsund och Östersunds kommun

Arbetet omfattade inventering av kyrkornas tekniska status vad avser

  • Exteriörer
  • Interiörer
  • Stomme

Statusinventeringarna, med förslag till åtgärder, utgör en del i församlingarnas vård- och underhållsplaner för resp kyrka. Vård- och underhållsplaner är i dag ett krav för att församlingarna ska vara berättigade till kyrkoantikvarisk ersättning för underhåll och andra investeringar.