KÖPCENTER
Om- och tillbyggnad

 Uppdragsgivare: Privat
Bruttoarea: C:a 1000 M2