AFFÄRSBYGGNAD I ÅRE
Nybyggnad

 Uppdragsgivare: Privat
Bruttoarea: C:a 300 m2

 

 

Byggnaden är modellerad och renderad i Graphisoft Archicad. Bildmontagen är gjorda i Adobe Photoshop.